Se van a mostrar grupos de 4 palabras o expresiones donde debemos evaluarlas si nos sentimos que estas tienen más que ver con nosotros o menos, por lo tanto a cada palabra o expresión solo será posible asignarle el valor, “Es más como yo” o “Es menos como yo”
1.entusiasta
2.rápido/a
3.lógico/a
4.apacible
5.cauteloso/a
6.decidido/a
7.receptivo/a
8.bondadoso/a
9.amigable
10.preciso/a
11.franco/a
12.tranquilo/a
13.elocuente
14.controlado/a
15.tolerante
16.decisivo/a
17.atrevido/a
18.concienzudo/a
19.comunicativo/a
20.moderado/a
21.ameno/a
22.ingenioso/a
23.investigador/a
24.acepta riesgos
25.expresivo/a
26.cuidadoso/a
27.dominante
28.sensible
29.extrovertido/a
30.precavido/a
31.constante
32.impaciente
33.discreto/a
34.complaciente
35.encantador/a
36.insistente
37.valeroso/a
38.anima a los demás
39.pacifico
40.perfeccionista
41.reservado/a
42.atento/a
43.osado/a
44.alegre
45.estimulante
46.gentil
47.perceptivo/a
48.independiente
49.competitivo/a
50.considerado/a
51.alegre
52.sagaz
53.meticuloso/a
54.obediente
55.ideas firmes
56.alentador/a
57.popular
58.reflexivo/a
59.tenaz
60.calmado/a
61.analítico/a
62.audaz
63.leal
64.promotor/a
65.sociable
66.paciente
67.auto suficiente
68.certero/a
69.adaptable
70.resuelto/a
71.prevenido/a
72.vivaz
73.agresivo/a
74.impetuoso/a
75.amistoso/a
76.discerniente
77.de trato fácil
78.comprensivo/a
79.cauto/a
80.habla directo
81.evaluador/a
82.generoso/a
83.animado/a
84.persistente
85.impulsivo/a
86.cuida los detalles
87.enérgico/a
88.tranquilo/a
89.sociable
90.sistemático/a
91.vigoroso/a
92.tolerante
93.cautivador/a
94.contento/a
95.exigente
96.apegado/a a las normas
97.le agrada discutir
98.metódico/a
99.comedido/a
100.desenvuelto/a
101.jovial
102.preciso/a
103.directo/a
104.ecuánime
105.inquieto/a
106.amable
107.elocuente
108.cuidadoso/a
109.prudente
110.pionero
111.espontáneo/a
112.colaborador

¿Y tu que opinas?